Husets historie:
Fredsø Forsamlingshus er påbegyndt bygget i 1925, færdiggjort i 1926. Byggeprisen for huset dengang var for 15.437 kr. Inventaret løb op i 1153 kr., den store kakkelovn i salen kostede således 88 kr.
Der hvor petanquebanerne er nu var der vaskehus med den store gruekedel, og der er kogt mangen liter suppe i tidernes morgen. Kom i transportspande, blev kølet ned på det daværende mejeri, og spandene varmet op dagen efter i varmt vand i gruekedlen.
Husets udlejer boede i huset, det nuværende køkken var dagligstue/køkken med soveværelse ovenpå i det nuværende depotrum.
I 1949 blev der købt en matrikel mere til, og salen blev gjort 2 meter bredere, og der blev bygget scene og lavet kælder under scenen.
Løbende er der sket forbedringer. Der kom dametoiletter på 1. sal, og den daværende dagligstuen/køkken blev til det nuværende køkken.
I 1978 blev der lagt nyt gulv, isat nye vinduer og indlagt centralvarme.
Den sidste større ombygning skete i 1996, hvor der blev etableret handicaptoilet i det eksisterende baghus, nyt baghus, nyt køkken med nyt inventar og udvendig rampe til kørestolebrug.
I 2010 er der etableret 2 petanquebaner i gården, bord og bænke samt flisebelægning.

Huset har igennem mange år lagt lokaler til , ”Broget aften”, Madkurvefest, dilettant forestillinger, juletræ foruden et utal af private fester.
Endvidere har der i mange år været en ugentlig aften med folkedans.
Desværre er både juletræ og folkedans ikke længere i huset på grund af manglende tilslutning.
Fredsø Forsamlingshus har alle årene været et garantselskab.
Ved generalforsamlingen i 2010 blev det til en almindelig forening og medlemskab koster i 2016 100 kr. om året pr. person.
En henvendelse fra Fredsø Lødderup og omegns Borgerforening – og 2 på hinanden følgende generalforsamlinger resulterede i sammenlægning og dannelse af Fredsø Lødderup Borger og Kulturhus.
I de senere år har unge fædre med held forsøgt at genoplive fastelavnsfesten og måske på sigt også juletræ for børn.